Volume 2 Issue 1

Barsha Rani Shaw, Biprojit Halder, Soham Sen, Sumi Basak, and Sumanta Bhattacharya
https://doi.org/10.15864/ajac.21012

A. Maiti, A. Roy, C. Dutta, and D. Saha

https://doi.org/10.15864/ajac.21013

Subhamoy Dey, Barnali Kundu, Member,  Souvik Pal, Aniruddha Sengupta, Manoshi Biswas

https://doi.org/10.15864/ajac.21014

Ranjita Sinha, Sandip Haldar, Joy Chakraborty, Sathi Ruidas

https://doi.org/10.15864/ajac.21015

Md Belal Arshad and Atin Mukherjee

https://doi.org/10.15864/ajac.21016

Madhurima Roy, Rajdeepa Das, Rajatsubhra Pal, Kaushik Roy and Prof. Joyati Chattopadhyay

https://doi.org/10.15864/ajac.21017

Simanchal Pattanayak, Sayantani Das, Sudipta Das, Nilay Saha, Soumik Podder

https://doi.org/10.15864/ajac.21018

Dibakar Das, Monalisa Halder, Riddhiman Mukhopadhyay, Shubhadip Atta, Jeet Dutta, Chandan Kumar Raul, Sayanti Das and Soumadeep Dutta

https://doi.org/10.15864/ajac.21019 

Arghya Mondal, Sucharita Bhattacharyya

https://doi.org/10.15864/ajac.21020

Mehboob Zahedi, Md Danish Jamal, Abhishek Das

https://doi.org/10.15864/ajac.21021

Asif Jamal Eraki, Shouryadeep Das, Surjashish Ghosh, Bidrohi Bhattacharjee, Mayumi Mukherjee

https://doi.org/10.15864/ajac.21022

Gaurav and Sumit Gupta

https://doi.org/10.15864/ajac.21023

Bithika Kolay ,Juyel Majumder , Pratyay Mishra , Akash Saha, Monalisa Datta

https://doi.org/10.15864/ajac.21024

Soumyendu Bhattacharjee,MadhabiGanguly ,Saptadipa Das,DevmalyaBanerjee, Jinia Datta

https://doi.org/10.15864/ajac.21025

Volume 2 Issue 2

Aditya Narayan Samanta, Monalisa Halder, Taniya Dhank, Swaha Roy, Goutam Kr. Das, Jinia Datta
https://doi.org/10.15864/ajac.22001

Amit Kumar, Chandan Chattoraj

https://doi.org/10.15864/ajac.22002

A.Santra, S. Shaw, and S. K. Samanta

https://doi.org/10.15864/ajac.22003

Sayantan Bhattacharya, Mahmadul Hasan, Md Rahmat Ali, Fahad Ghayas, Chandra Das and Shilpi Bose

https://doi.org/10.15864/ajac.22004

Sarfaraj Ansary, Agnibha Das, Rafiqul Haque, Shamim Haidar

https://doi.org/10.15864/ajac.22005

Anurag Bhattacharya, Antik Mandal, Dibyajit Bag, Gourab Nag, Chandra Das, and Shilpi Bose

https://doi.org/10.15864/ajac.22006

Rohan Bhattacharjee, Amartya Mukherjee, Indrajit De and Ayan Panja

https://doi.org/10.15864/ajac.22007

Soumyendu Bhattacharjee, Madhabi Ganguly, Goutam Kr. Das, Jinia Datta, Biswarup Neogi

https://doi.org/10.15864/ajac.22008

Hindol Paul, Saswata Paul, Romit Chatterjee, Amit Sanyal and Indrajit Pandey

https://doi.org/10.15864/ajac.22009

Ranjita Sinha, Sandip Haldar, Akash Dutta, Soumyajit Mukherjee

https://doi.org/10.15864/ajac.22010

Sudipa Kotal, Supratim Naskar, Roshan Kumar Jha, Subhasis Debnath, Anuradha Mukherjee, Mousumi Jana Bala

https://doi.org/10.15864/ajac.22011

A. Maiti, A. Podder, C. Dutta, and D. Saha

https://doi.org/10.15864/ajac.22012

Aakash Acharjee, Sabyasachi Mondal, Rishabh Pipalwa, Arjun Mitra, Abhijit Paul

https://doi.org/10.15864/ajac.22013

Mayukh Mukherjee, Soumik Podder

https://doi.org/10.15864/ajac.22014

Dhriti Sundar Saha, Ankit Manna, Prasun Kr Mondal, Arindrajit Pal, Subhankar Roy

https://doi.org/10.15864/ajac.22015